HONORARIUM

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczonych usług prawnych jest każdorazowo indywidualnie uzgadniana w porozumieniu z Klientem, przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień jej złożoności i skomplikowania, jej precedensowy bądź nietypowy charakter, konieczny nakład pracy radcy prawnego, zważając na specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz odpowiednie doświadczenie, jak również oczekiwane terminy realizacji usługi.

Systemy wynagradzania

stałe wynagrodzenie za zlecone usługi, dostosowane do oczekiwań Klienta, dotyczy zarówno przedsiębiorców zlecających stałą obsługę prawną, jak również klientów indywidualnych zlecających kompleksową usługę zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych. 

wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową (ustalaną uprzednio z Klientem) oraz ilość godzin poświęconych na zleconą usługę. Często ustalane w przypadku jednorazowej usługi np. sporządzenia pisma, przygotowania opinii prawnej itd.

ta forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.